KEO ONG XANH MELDOSOL BRAZIL
Post on 27-09-2017 At 08:57'- 3563 Views
Price: 490.000,00 VND

Với giá cả phù hợp, keo ong xanh Meldosol cho hiệu quả sử dụng nhanh chóng bởi dung môi cồn thực phẩm giúp keo ong hoà tan và lan toả rất tốt. Đặc biệt đối với các vấn đề bề mặt mà keo ong Meldosol có thể tiếp xúc trực tiếp được. Hiện sản phẩm đang được bán rộng rãi tại hơn 100 đại lý.

 

** Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.